Kocséri Horgász Egyesület

Mert horgászni jó! 
 
K-566
MENÜ
A Kocséri Horgász Egyesület Fegyelmi Szabályzata.

Módosítva: 2010. január 16-án.Érvényes: VISSZAVONÁSIG!!!1.§. Ha horgászat tiltott eszközzel, vagy módon történik ( gereblyéző felszerelés, 1 négyzetméternél
nagyobb csalihal fogó háló, kettőnél több horgászbot, vagy egyéb az Egyesület és
az Országos Horgászrend szerint tiltott eszköz) a tagságból történő azonnali kizárást
von maga után.

 

2.§. Amennyiben a horgász tilalmi időben kifogott halat tart meg, vagy visz el ( a MOHOSZ által meghatározott tilalmi idő ) szintén azonnali kizárással jár.

 

3.§. Szintén azonnali kizárást von maga után, ha a horgász méreten aluli (Mohosz által szabályozott méretek), vagy az engedélyezett mennyiség felett kifogott ( a KHE. Horgászrendje alapján)  halat tart meg, vagy visz el.

 

4.§. A horgász köteles a kifogott halat a haltartó szákba helyezést követően, a szerelés visszadobását megelőzően a fogási naplóba bejegyezni, amennyiben elmulasztja a bejegyzést, 1- 6 hónap
időtartamra eltiltható a horgászattól.

 

5.§. Ha azonban elmulasztja a bejegyzést és a megtartott hallal, elhagyja a horgásztó területét, ebben az
esetben szintén azonnali kizárással jár.

 

6.§. Minden egyesületi tag köteles az adott év március 31-ig kiváltani a horgászengedélyét és befizetni a közgyűlés által meghatározott összegű tagdíjat.

 

7.§.  Abban az esetben, ha a tag az adott évre nem váltotta ki az engedélyét, vagy nem fizette be a tagdíjat, valamint ha az egyesület felé tartozása van, a horgászengedély nem adható ki részére, és ez
által nem vehet részt a horgászatban, ameddig a tartozását nem rendezi.

 

8.§.  A működési szabályzatban foglaltak szerint minden tag köteles a saját parcelláját és a parcellájához tartozó közlekedési utat tisztán, rendezetten tartani, amennyiben ezt elmulasztja a
vezetőség addig az időpontig, amíg a parcellát rendbe nem teszi, eltilthatja a horgászattól.

 

9.§. Ha ez a felszólítás ellenére sem történik meg és a gondozatlanságból   adódóan, egyéb egészségügyi, vagy környezetvédelmi szabályokat sért, a vezetőség más súlyosabb döntést is hozhat, vagy az érintett parcellát az egyesület kitakarítatja, de ebben az esetben a tag köteles 1 napi társadalmi
munkadíjat, azaz 4 000.- Ft. összeget befizetni az egyesület pénztárába.

10.§.  A vezetőség döntése alapján és a szennyezés mértékétől függően 3-12 hónap időtartamra
eltiltható a horgászattól az a tag, aki a horgásztavat, vagy annak környezetét szennyezi.

 

11.§. Szándékos károkozás esetén a tag teljes anyagi kártérítésre, vagy a kár helyrehozatalára, valamint
3-12 hónapra, történő eltiltásra büntethető, azonban gondatlan károkozás esetén az okozott kár helyrehozatalára kötelezhető.

 

12.§. A Horgász Egyesület tagja, vagy az általa meghívott vendég köteles az őt ellenőrizni akaró személy részére a kért okmányokat átadni, a felszerelést, a kifogott és haltartó szákba helyezett halat
megmutatni, valamint a horgásztó területén, ill. az oda vezető utakon kérésre a gépkocsi utasterét és csomagtartóját megmutatni, amennyiben ennek valaki nem tesz eleget, a tag ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető, és 6 -12 hónapra érvényes teljes körű eltiltásra büntethető.

 

13.§. Az a tag, aki vendég horgászt hív ( ingyenes, fizetős, közvetlen hozzátartozó) és őt a horgászat során magára hagyja ( elhagyja a horgásztó területét) de a vendég folytatja a horgászatot megsérti az érvényben lévő Horgászrendet és ezért 6 hónapi teljes körű eltiltással büntethető.

 

14.§. Egyéb súlyosabb esetben ( a Horgászrend, fegyelmi Szabályzat más pontjait is megszegi) a Fegyelmi Bizottság javaslatára az elnökség a tag kizárásáról is dönthet.

 

15.§. Egyéb esetekben, melyet a Fegyelmi Szabályzat, az Alapszabály és az egyesület Horgászrendje nem szabályoz, a fegyelmi bizottság javaslata alapján az egyesület vezetősége dönt.

 

16.§. A II. taggal rendelkező horgász fegyelmi felelősséggel tartozik, a II. tagjáért, mivel annak kizárása esetén másik II. tagot nem hívhat.

 

17.§.  Ha az Egyesület tagja ellen az ország területén bármelyik egyesület, vagy horgászvíz kezelője a horgászat szabályainak megszegése miatt eljárást kezdeményez, az a tag azonnali hatállyal kizárható az
egyesület tagjainak sorából.

Vezetőség
 

 

Hírek

  • VÍZKÓD
    2015-01-04 13:04:52

    A tavunk vízkódja:

    K-566

Asztali nézet