Kocséri Horgász Egyesület

Mert horgászni jó! 
 
K-566
MENÜ

A 2012. január 28-i taggyűlésen megszavazott, elfogadott módosítások!

 

12. §.     A tag által ingyenesen meghívható vendég, valamint a taggal együtt horgászó közvetlen családtagjai (a házastársa-élettársa, gyermekeik, a szülei, a házastárs-élettárs szülői, testvére, a testvér házastársa-élettársa és az ő gyermekeik) jogosult a horgászata során +2 db nemes hal elvitelére,

-Tehát a módosítás értelmében a tag és a vele együtt horgászó családtagja-i (a házastársa-élettársa, gyermekeik, a szülei, a házastárs-élettárs szülői, testvére, a testvér házastársa-élettársa és az ő gyermekeik) a horgászatuk során megtarthatnak napi 2+2 db nemes halat és összesen  2 kg egyéb halat! Ebben az esetben azonban a családtagnak a horgászat teljes időtartama alatt, annak végéig jelen kell lennie, onnan el nem mehet, a tó területét sem ő, sem a tag nem hagyhatja el! Természetesen a fogási naplóba a fogás bejegyzése kötelező, „CST” megjegyzéssel, vendég esetén „VENDÉG” megjegyzéssel! Akkor is csak 2+2 pontyot tarthatnak meg ha 8 rokon pecázik a taggal!

 13. §.     A vendég és a közvetlen családtag által megtartott hal mennyiségét a tag által évente kifogható 30 db nemes hal mennyiségéből le kell vonni!

 20. §.     Szemetet, étel- és horgászcsali maradékot, hulladékot a horgásztó területén hátrahagyni TILOS, azt mindenki a horgászata befejezésekor köteles magával vinni.

Valamint 2012-től a horgásztó területén a haltisztítás TILOS! Kivéve, az azonnali halfőzés céljára szánt halat. De a haltisztítás hulladékát köteles a horgász magával elvinni! De ebben az esetben a fogást ellen szignóztatni kell egy horgásztárssal, ennek hiányában az egyesület elnökségének (elnök, titkár, gazdasági felelős) valamelyik tagjával!

Szignó nélkül a halat felpucolni TILOS!

 

A Taggyűlés szigorított a fogási naplók leadását illetően.

48. § 2012. évi fogási naplók leadási határideje 2013. 01. 10. Az a tag, aki az előírt határidőig nem adja le a naplóját, automatikusan 6 hónap horgászattól történő eltiltást kap!

-Tehát, a fogási naplót nem a tagdíj befizetésekor kell leadni!  Aki nem adja le a naplóját az előírt időig, ne lepődjön meg ha július 1-nél hamarabb nem kap horgászengedélyt. Természetesen az éves tagdíj befizetési kötelezettségét ez nem érinti, azt az adott év március 31-ig mindenkinek be kell fizetnie az eltiltástól függetlenül!

 

49. § 2012. évtől minden tag csak akkor horgászhat egy másik parcellán, ha előzetesen arra engedélyt kért annak tulajdonosától! Ezt elegendő az adott évben egyszer megtenni, újra és újra nem kell. Tilos az időjárás függvényében vándorolni a tó területén! Viszont saját parcellánk, horgászhelyünk védelmében ezt az engedélyt, ha arra van okunk, bármikor visszavonhatjuk!

 

A másodtagokat érintő változások!

-2012-től minden befogadó tagnak 2 másodtagja lehet.

-A másodtagok csak a befogadó tag parcelláján horgászhatnak!

-2012-től minden másodtag számára kötelező 2 nap társadalmi munka végzése.

-A másodtagok pergető horgászat céljából körbejárhatja a tavat, de a többi horgászt nem zavarhatja ezzel!

 

-Amennyiben a másodtag nem teljesíti az előírt társadalmi munkát, akkor ellentételezésként napi 4.000 Ft-ot köteles az egyesület számlájára befizetni, legkésőbb a tárgy év november 30-ig. Amennyiben nem fizet, abban az esetben az őt befogadó tag KÖTELES kifizetni a másodtag tartozását, ha ezt ő sem hajlandó kifizetni számára a következő évi horgászengedély nem adható ki!

Így ettől az évtől a befogadó tagnak az erkölcsi felelősségen túl anyagi is lesz az általa befogadott másodtag tetteiért!

-A másodtag gyermeke 2012-től horgászhat az érvényes MOHOSZ előírásoknak megfelelően, de halat NEM vihet el!

 

A Kocséri Horgász Egyesület Horgászrendje (régi)

 

A Kocséri Horgász Egyesület kezelésében lévő horgásztavon történő horgászatok szabályai és egyéb az egyesülettel összefüggő szabályozások:

1. §.       Horgászni az a személy jogosult, akinek az adott évre érvényes állami horgászjegye, és érvényes egyesületi tagsága van.

2. §.       A Horgász Egyesület tagja jogosult az év minden napján horgászni (éjszaka is), kivéve a Horgász Egyesület közgyűlése által megszabott tilalmi időben, valamint az egyesület által szervezett versenyek ideje alatt.

3. §.       A Kocséri Horgász Egyesület taván felnőtt horgász egy időben két horgászbotot használhat, legfeljebb két-két horoggal, de több felszerelt botot is készenlétben tarthat.

4. §.       Az ifjúsági horgász ugyanezekkel a feltételekkel horgászhat.

5. §.       A gyermek horgász csak egy bottal és egy horoggal horgászhat.

6. §.       Ezen rendelkezés vonatkozik a Horgász Egyesület tagjának közvetlen családtagjaira (házastárs-élettárs, a házastárs-élettárs szülői, gyermeke, szülői, testvére, a testvér házastársa-élettársa és az ő gyermekeik), valamint a HE tagjai által meghívott vendégekre is.

7. §.       A közgyűlés határozata értelmében a kocséri Horgász Egyesület taván a napijegyes horgászat TILOS.

8. §.       Nem kell érvényes horgász engedéllyel rendelkeznie a hozzátartozónak, valamint a tag által meghívott vendégeknek.

9. §.       A hozzátartozó és a vendéghorgász az év bármely napján horgászhat a horgászat megkezdésétől számított 24 óra időtartamban abban az esetben, ha az őt meghívó tag is jelen van.

10. §.     A tag évente 5 vendég hívására jogosult ingyenesen, valamint 3 500.- Ft/nap térítés ellenében korlátlan mennyiségben.

11. §.     Az egyesület tagja jogosult naponta 2 db, évente összesen 30 db nemes hal, valamint napi 2 kg egyéb hal megtartására.

12. §.     A tag által ingyenesen meghívható vendég jogosult a horgászata során 2 db nemes hal, és 2 kg egyéb hal megtartására.

13. §.     A vendég által megtartott hal mennyiségét a tag által évente kifogható 30 db nemes hal mennyiségéből le kell vonni.

14. §.     A vendég által megtartott hal mennyiségét a tag fogási naplójába be kell írni (a víz megnevezésénél pedig egy V betűvel kell jelölni annak tényét, hogy azt a halat a vendég fogta).

15. §.     Az egyesület taván kifogott halak nemes, ill. egyéb hal besorolásánál az Országos Horgászrendben foglaltak az irányadók.

16. §.     A horgász köteles a fogási naplót az országos rendben meghatározottak szerint vezetni, majd az azon feltüntetett határidőig az egyesületnek leadni.

17. §.     A tó területén tilos olyan módszert alkalmazni, amellyel a hal önmagát akasztja horogra, kivéve a bojlis horgászmódszert.

18. §.     A víz minőségének védelme érdekében tilos olyan anyag vízbe juttatása, amely a víz minőségét rontja.

19. §.     A szoktató etetéshez csak a vízben nem oldódó és egészségre nem ártalmas etető anyagok használhatók.

20. §.     Szemetet, étel- és horgászcsali maradékot, a haltisztítás hulladékát a horgásztó területén hátrahagyni tilos.

21. §.     A horgásztó területén a csónak használata tilos, kivéve az egyesület részéről a hal etetése során használt csónak.

22. §.     Amennyiben valaki horgászik a tavon, ebben az esetben a tóban fürödni TILOS, egyéb esetekben a víz mélységét figyelembe véve saját felelősségre lehet fürödni.

23. §.     A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani személyi igazolvá­nyát, horgászigazolványát, szövetségi betétlapját, állami horgászjegyét, a fogási naplóját, valamint a vendégjegyet, ha vendéghorgásztatás történik.

24. §.     Ezen iratokat az ellenőrzésre jogosult személyek (halőr, társadalmi halőr, rendőr, az egyesület bármelyik tagja) felszólítására fel kell mutatnia, és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását.

25. §.     Az ellenőrzésre jogosult személyek azt a járművet, amelyik a horgásztó területén, illetve az oda vezető utakon közlekedik, feltartóztathatják, átvizsgálhatják és jogosulatlan halzsákmány esetén az elkövető(k) ellen intézkedhetnek.

26. §.     Szabálytalan eszközzel történő, vagy jogosulatlan horgászat esetén az ellenőrzésre jogosult személynek a horgászfelszerelést a bizonyítás érdekében el kell vennie, ez lehet pl. gereblyéző felszerelés, egy négyzetméternél nagyobb csalihalfogó háló, és egyéb az Országos Horgászrendben meghatározott eszköz.

27. §.     Az elvett eszközökről az ellenőrzést végző személy minden esetben átvételi elismer­vényt kötetes adni.

28. §.     A jogellenesen kifogott élő halat haladéktalanul vissza kell jutatni a vízbe.

29. §.     A végrehajtott intézkedésről az intézkedést végző személy köteles jegyzőkönyvet készíteni, melynek tartalmaznia kell az intézkedés helyét, idejét, az intézkedés okát, az elkövető nevét és lakcímét, valamint a tanúk nevét (formanyomtatványon).

30. §.     Az ellenőrzés során tett intézkedéseket a fogási naplóba be kell jegyezni.

31. §.     Az ellenőrzést végző személynek az általa végrehajtott intézkedésről a legrövidebb időn belül értesítenie kell a Horgász Egyesület vezetőségét a további intézkedés megtétele végett.

32. §.     Abban az esetben, ha az ellenőrzésre jogosult nem jelenti, ill. nem intézkedik az általa észlelt szabálytalanság esetén, ellene fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezhető.

33. §.     Minden horgász egyesületi tag a tó területén egy 6x11 m-es parcellát használhat, amely az egyesület tulajdona marad.

34. §.     Ebből 2 m szélességű közlekedő utat köteles biztosítani és rendben tartani.

35. §.     Minden horgász köteles a saját parcelláját tisztán és rendben tartani.

36. §.     Minden horgásznak joga van a parcellájára egy legfeljebb 12 négyzetméteres alapterületű építményt építeni, amely csak a környezethez illeszkedő anyagból készülhet (fából, vályogból, téglából, kőből).

37. §.     Szintén joga van egy maximum 6 négyzetméteres stéget építeni, amely a parttól befelé maximum 2 m, szélessége pedig maximum 3 m-es lehet.

38. §.     Amennyiben a tag a kezelésében lévő parcellát nem az előírásoknak megfelelően kezeli, vagy nem az előírásoknak megfelelő építményt, stéget épít, úgy ellene fegyelmi eljárás indítható.

39. §.     A kezelésében levő parcella a tag elhalálozása esetén közvetlen hozzátartozó részéről örökölhető, amennyiben ő igényt tart rá.

 40. §.     A tagsági viszony megszűnése esetén (kivéve kizárás) a horgászjog a közvetlen (szülő, gyermek, testvér) hozzátartozó részére átruházható.

41. §.     Ha a horgász tagsági viszonya megszűnik, az egyesület lelépési díjat nem fizet.

42. §.     Új tag belépése esetén - kivéve az átruházott (40. §) és az örökölt tagság (39. §) - az egyesület részére belépési díjat köteles fizetni, amelynek összege 100.000.-Ft, plusz az esedékes éves tagdíj.

43. §.     Minden egyesületi tag köteles évi 3 nap társadalmi munkát teljesíteni.

44. §.     Amennyiben a tag nem teljesíti az előírt társadalmi munkát, abban az esetben ellentételezésként napi 4.000 Ft-ot köteles az egyesület számlájára befizetni. Ez alól 2010-től azok a tagok felmentést kapnak akik az adott évben betöltik a 70. életévüket! A 2003. év taggyülés határozata szerint, ugyan csak amindenkori társadalmi munka ellentételezését kell fizetnie annak aki az éves horgászbálon nem vesz részt!

45. §.     A közgyűlés döntésének értelmében TILOS megtartani az 5 kg súly feletti pontyot, azt minden esetben a mérést és az esetleges fényképezést követően, sérülésmentesen vissza kell engedni a vízbe.

46. §.     Az egyesület tagja köteles minden év március 31-ig a tagdíjat befizetni, és az arra az évre érvényes engedélyét kiváltani, ellenkező esetben az alapszabály értelmében  kizárható az egyesület tagja közül.

47. §.     Egyéb felmerülő kérdésekben az egyesület elnöksége jogosult dönteni.

 

Aki a fentiekben foglaltakat megszegi, azzal szemben fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezhető!

A fenti horgászrend visszavonásig érvényes

 

Vezetőség

 

Kocsér, 2007. február 10.

Aktualizálva: 2010. 02. 01.

Aktualizálva: 2011. 02. 05.

Aktualizálva: 2012. 01.28.

.

.

.

 

Hírek

  • VÍZKÓD
    2015-01-04 13:04:52

    A tavunk vízkódja:

    K-566

Asztali nézet